Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP247
Název záměru: Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyVýškovPočerady
Ústecký krajMostBečovBečov u Mostu
Ústecký krajMostPoleradyPolerady
Ústecký krajMostVolevčiceVolevčice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 23.09.2009 10:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ,a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
IČ oznamovatele: 45274649
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP247_dokumentace.pdf (5004 kB) - 15.01.2009 12:34:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP247_infDokumentace.pdf (1449 kB) - 15.01.2009 12:30:33
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MZP247_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (1576 kB) - 15.01.2009 12:30:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP247_posudek.pdf (4288 kB) - 08.07.2009 10:18:54
Informace o posudku: MZP247_infPosudek.pdf (294 kB) - 13.07.2009 10:47:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP247_inf1VP.pdf (169 kB) - 30.07.2009 08:30:13
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP247_zapis1VP.pdf (221 kB) - 23.09.2009 09:37:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP247_zaveryStan.pdf (570 kB) - 23.09.2009 09:38:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: