Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP278
Název záměru: Elektrizace trati včetně PEÚ Otrokovice - Zlín - Vizovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínLípaLípa nad Dřevnicí
Zlínský krajZlínOtrokoviceKvítkovice u Otrokovic
Zlínský krajZlínOtrokoviceOtrokovice
Zlínský krajZlínVizoviceVizovice
Zlínský krajZlínZlínLouky nad Dřevnicí
Zlínský krajZlínZlínMalenovice u Zlína
Zlínský krajZlínZlínPrštné
Zlínský krajZlínZlínPříluky u Zlína
Zlínský krajZlínZlínZlín
Zlínský krajZlínZádveřice-RakováZádveřice
Zlínský krajZlínŽelechovice nad DřevnicíŽelechovice nad Dřevnicí
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2015 15:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty s.o., pobočka Stavební správa Olomouc
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bártová Irena Ing.
Text oznámení záměru: MZP278_oznameni.pdf (2923 kB) - 27.08.2009 14:34:09
Informace o oznámení: MZP278_infOznam.pdf (350 kB) - 27.08.2009 14:34:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MZP278_zjistovaci.ZIP (5280 kB) - 23.11.2009 11:17:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bártová Irena Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP278_dokumentace.zip (27784 kB) - 22.02.2010 14:29:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP278_infDokumentace.pdf (75 kB) - 22.02.2010 14:29:34
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP278_posudek.pdf (1030 kB) - 02.08.2010 07:47:23
Informace o posudku: MZP278_infPosudek.pdf (82 kB) - 02.08.2010 07:47:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP278_inf1VP.pdf (77 kB) - 19.08.2010 13:05:12
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP278_zapis1VP.pdf (107 kB) - 15.12.2010 08:12:03
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP278_zaveryStan.zip (429 kB) - 08.10.2015 15:20:38
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMagistrát města Zlína
ZlínskýZlínMěstský úřad Otrokovice
ZlínskýZlínMěstský úřad Vizovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: