Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP306
Název záměru: VTE Moldava
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceMoldavaMoldava
Ústecký krajTepliceMoldavaPastviny u Moldavy
Ústecký krajTepliceOsekMackov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2013 10:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EP Renewables a.s.
IČ oznamovatele: 27567320
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Východní Krušné hory
Dotčené EVL: Háj u Oseka
Východní Krušnohoří
Text oznámení záměru: MZP306_oznameni.pdf (1320 kB) - 29.06.2010 08:11:32
Informace o oznámení: MZP306_infOznam.pdf (78 kB) - 27.08.2010 15:00:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MZP306_zjistovaci.zip (26863 kB) - 08.11.2010 13:26:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 07.05.2012
Text dokumentace: MZP306_dokumentace.zip (54596 kB) - 02.04.2012 10:38:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP306_infDokumentace.pdf (70 kB) - 02.04.2012 10:38:35
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MZP306_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (1332 kB) - 02.04.2012 10:42:49
Vrácení dokumentace: MZP306_vraceni.zip (7552 kB) - 21.06.2012 13:39:40
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2013
Text posudku: MZP306_posudek.zip (195701 kB) - 19.12.2012 16:36:59
Informace o posudku: MZP306_infPosudek.pdf (80 kB) - 19.12.2012 16:36:59
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP306_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (1200 kB) - 19.12.2012 16:36:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.01.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP306_inf1VP.pdf (72 kB) - 22.01.2013 12:03:28
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP306_zapis1VP.pdf (98 kB) - 25.04.2013 09:22:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP306_zaveryStan.zip (66159 kB) - 16.05.2013 10:50:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem: Německo
Poznámka:
Oznámení: MZP306_mezistOznameni.pdf (1320 kB) - 16.04.2012 11:39:43
Dokumentace: MZP306_mezistDokumentace.zip (50062 kB) - 16.04.2012 11:39:43
Mezistátní konzultace:
Posudek: MZP306_mezistPosudek.zip (89817 kB) - 19.12.2012 17:50:51
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: