Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP307
Název záměru: Logistics park D1 - Ostředek
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovOstředekBělčice u Ostředka
Středočeský krajBenešovOstředekOstředek
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 19.06.2017 14:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlaváček & partner, s.r.o., Vokovická 658, 160 00 Praha 6
IČ oznamovatele: 48115380
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kuk Richard Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP307_dokumentace.zip (23131 kB) - 14.02.2011 16:00:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP307_infDokumentace.zip (23 kB) - 14.02.2011 15:56:26
Vrácení dokumentace: MZP307_vraceni.pdf (91 kB) - 02.02.2011 08:40:19
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP307_posudek.zip (9534 kB) - 14.02.2011 15:45:34
Informace o posudku: MZP307_infPosudek.pdf (72 kB) - 14.02.2011 15:45:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP307_inf1VP.pdf (69 kB) - 21.03.2011 08:06:00
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP307_zapis1VP.pdf (81 kB) - 14.06.2011 07:16:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP307_zaveryStan.zip (521 kB) - 19.06.2017 14:25:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Ministerstvo životního prostředí si dopisem ze dne 3.12.2009 pod č.j.: 94893/ENV/09 vyhradilo posuzování záměru. Do doby předložení dokumentace vedeno na KÚ pod kódem záměru STC1133.