Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP326
Název záměru: Libeňská spojka - stavba č. 8313
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLibeň
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2021 10:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vrdlovcová Michaela Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP326_dokumentace.zip (72615 kB) - 03.01.2011 11:29:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP326_infDokumentace.pdf (147 kB) - 07.01.2011 14:47:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP326_posudek.pdf (7785 kB) - 08.09.2011 13:39:20
Informace o posudku: MZP326_infPosudek.pdf (72 kB) - 08.09.2011 13:39:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP326_inf1VP.pdf (63 kB) - 26.09.2011 12:16:50
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP326_zapis1VP.pdf (154 kB) - 30.10.2012 08:13:38
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP326_zaveryStan.zip (1184 kB) - 13.05.2021 10:31:29
Prodloužení stanoviska: MZP326_prodlouzeniStan.pdf (156 kB) - 29.03.2019 14:35:14
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr původně veden pod kódem PHA208. Na základě vyhrazení záměru je příslušným úřadem MŽP.