Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP354
Název záměru: Zařízení k odstraňování tekutých odpadů, Hradec Králové
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéTřebeš
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2016 09:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 42194920
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: MZP354_oznameni.zip (7600 kB) - 28.06.2011 14:27:12
Informace o oznámení: MZP354_infOznam.pdf (128 kB) - 12.07.2011 10:00:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: MZP354_zjistovaci.zip (868 kB) - 19.08.2011 08:06:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP354_infZjistovaci.pdf (101 kB) - 20.04.2012 12:48:20
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP354_posudek.zip (4609 kB) - 03.01.2012 12:46:02
Informace o posudku: MZP354_infPosudek.pdf (104 kB) - 03.01.2012 12:38:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP354_zaveryStan.zip (436 kB) - 25.05.2016 09:35:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: