Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP369
Název záměru: Skládka odpadů S OO3 a kompostárna Hořovice - Hrádek - Rozšíření řízené skládky odpadů v rámci stávajícího areálu
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounHořoviceHořovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2012 09:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
IČ oznamovatele: 49356089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Jerie Roman RNDr.
Text oznámení záměru: MZP369_oznameni.zip (28819 kB) - 19.01.2012 16:00:20
Informace o oznámení: MZP369_infOznam.pdf (75 kB) - 19.01.2012 16:00:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP369_zjistovaci.zip (7268 kB) - 26.04.2012 17:16:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP369_infZjistovaci.pdf (100 kB) - 26.04.2012 17:16:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: