Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP388
Název záměru: Bioplynová stanice Velký Karlov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoHrádekHrádek u Znojma
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.06.2016 12:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEVO, spol. s r.o., Boskovštejn 6, 671 54 Boskovštejn
IČ oznamovatele: 49451693
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kuběna Oldřich RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 05.09.2012
Text dokumentace: MZP388_dokumentace.zip (80544 kB) - 29.08.2012 09:29:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP388_infDokumentace.pdf (136 kB) - 29.08.2012 09:29:09
Vrácení dokumentace: MZP388_vraceni.pdf (90 kB) - 07.11.2012 08:25:16
MZP388_vraceni.zip (2930 kB) - 07.11.2012 09:54:22
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 09.09.2013
Text posudku: MZP388_posudek.zip (45107 kB) - 05.08.2013 15:56:27
Informace o posudku: MZP388_infPosudek.pdf (133 kB) - 05.08.2013 15:56:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP388_inf1VP.pdf (128 kB) - 29.08.2013 18:20:37
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP388_zapis1VP.pdf (228 kB) - 04.12.2013 16:34:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP388_zaveryStan.zip (452 kB) - 03.06.2016 12:03:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: