Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP408
Název záměru: Výstavba výrobní haly v areálu KYB Manufacturing Czech s.r.o., U Panasonicu 277, Pardubice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceLány na Důlku
Pardubický krajPardubicePardubiceStaré Čívice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 22.07.2013 08:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KYB Manufacturing Czech s.r.o.
IČ oznamovatele: 27082784
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 15.02.2013
Text dokumentace: MZP408_dokumentace.zip (48288 kB) - 18.01.2013 10:17:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP408_infDokumentace.pdf (160 kB) - 18.01.2013 10:17:35
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 12.06.2013
Text posudku: MZP408_posudek.zip (11771 kB) - 10.05.2013 11:10:05
Informace o posudku: MZP408_infPosudek.pdf (140 kB) - 10.05.2013 11:10:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP408_inf1VP.pdf (156 kB) - 30.05.2013 14:22:28
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP408_zapis1VP.pdf (141 kB) - 22.07.2013 08:22:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP408_zaveryStan.pdf (278 kB) - 22.07.2013 08:20:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: