Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP445
Název záměru: Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Vysoká Pec
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovVysoká PecKundratice u Chomutova
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2016 14:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Marius Pedersen a. s.
IČ oznamovatele: 42194920
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2014
Text dokumentace: MZP445_dokumentace.pdf (32328 kB) - 03.09.2014 15:43:46
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy k dokumentaci
MZP445_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (11821 kB) - 03.09.2014 15:45:04
Informace o dokumentaci: MZP445_infDokumentace.pdf (137 kB) - 03.09.2014 15:45:27
Vrácení dokumentace: MZP445_vraceni.zip (2773 kB) - 22.12.2014 08:33:24
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.03.2016
Text posudku: MZP445_posudek.zip (17176 kB) - 09.02.2016 15:00:20
Informace o posudku: MZP445_infPosudek.pdf (127 kB) - 09.02.2016 15:00:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP445_zaveryStan.pdf (393 kB) - 01.09.2016 14:22:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: