Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP469
Název záměru: Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčDukovanyDukovany
Kraj VysočinaTřebíčDukovanyLipňany u Skryjí
Kraj VysočinaTřebíčDukovanySkryje nad Jihlavou
Kraj VysočinaTřebíčRouchovanyHeřmanice u Rouchovan
Kraj VysočinaTřebíčSlavěticeSlavětice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: Elektrárna Dukovany II, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 04669207
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2019 10:37
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2016
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kostkan Vlastimil RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti: Podyjí
Dotčené EVL: Biskoupský kopec
Kozének
Řeka Rokytná
Starý zámek Jevišovice
Široký
Údolí Jihlavy
Údolí Oslavy a Chvojnice
Ve Žlebě
Text oznámení záměru: MZP469_oznameni.zip (61344 kB) - 02.08.2016 07:00:35
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: MZP469_infOznam.pdf (187 kB) - 02.08.2016 07:00:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP469_zjistovaci.zip (40366 kB) - 15.12.2016 06:27:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kostkan Vlastimil RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.12.2017
Text dokumentace: MZP469_dokumentace.pdf (26994 kB) - 16.11.2017 14:06:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: 1. Mapové a situační přílohy
MZP469_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (29394 kB) - 16.11.2017 14:01:08
2. Hodnocení vlivů na obyvatestvo
MZP469_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (2994 kB) - 16.11.2017 14:02:43
3. Hodnocení vlivů na přírodu a krajinu
MZP469_prilohaDokumentaceDOC_3.zip (29555 kB) - 16.11.2017 14:03:52
4. Hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody
MZP469_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (5491 kB) - 16.11.2017 14:04:24
5. Další oblasti hodnocení
MZP469_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (55214 kB) - 16.11.2017 14:05:03
6. Doklady
MZP469_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (13250 kB) - 16.11.2017 14:05:27
DOKUMENTATION DER AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS AUF D
MZP469_prilohaDokumentaceDOC_7.zip (194850 kB) - 21.11.2017 14:23:43
DOKUMENTACJA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚROD
MZP469_prilohaDokumentaceDOC_8.zip (207149 kB) - 21.11.2017 14:25:44
A PROJEKT KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSAINAK A DOKUM
MZP469_prilohaDokumentaceDOC_9.zip (193389 kB) - 21.11.2017 14:27:24
Informace o dokumentaci: MZP469_infDokumentace.pdf (202 kB) - 16.11.2017 14:06:46
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MZP469_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (11272 kB) - 16.11.2017 14:07:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP469_posudek.zip (37053 kB) - 16.10.2019 10:28:21
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP469_inf1VP.zip (934 kB) - 08.06.2018 15:09:12
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP469_zapis1VP.zip (391 kB) - 16.10.2019 10:31:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP469_zaveryStan.zip (2855 kB) - 16.10.2019 10:33:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem: Jiný viz. poznámka
Poznámka: Environmental report in German, Polish and Hungarian language is above in section "DOKUMENTACE". Environmental report in English language is below like "MZP469_mezistDokumentace.zip".
Oznámení: MZP469_mezistOznameni.zip (244534 kB) - 02.08.2016 11:02:49
Dokumentace: MZP469_mezistDokumentace.zip (212895 kB) - 21.11.2017 14:21:18
Mezistátní konzultace: MZP469_mezistKonzultace.pdf (55 kB) - 04.04.2018 09:59:06
Posudek: MZP469_mezistPosudek.zip (6028 kB) - 16.10.2019 10:37:36
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: