Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP475
Název záměru: Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkHorní PočaplyHorní Počaply
Středočeský krajMělníkHorní PočaplyKřivenice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2018 18:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Energotrans a.s.
IČ oznamovatele: 47115726
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.01.2018
Text dokumentace: MZP475_dokumentace.pdf (9469 kB) - 08.12.2017 14:42:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy
MZP475_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (46207 kB) - 08.12.2017 14:44:09
Informace o dokumentaci: MZP475_infDokumentace.pdf (228 kB) - 08.12.2017 14:46:05
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vacek Oldřich RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP475_posudek.pdf (1360 kB) - 04.05.2018 18:44:23
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP475_inf1VP.zip (492 kB) - 29.01.2018 12:47:49
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP475_zapis1VP.pdf (217 kB) - 04.05.2018 18:45:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP475_zaveryStan.pdf (475 kB) - 04.05.2018 18:46:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: