Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP489
Název záměru: Deemulgační a neutralizační stanice Kladno - Dříň
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/53
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoDubí u Kladna
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2020 14:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TEGAMO Czech s.r.o.
IČO oznamovatele: 26142309
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Koppová Hana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 08.11.2019
Text dokumentace: MZP489_dokumentace.zip (29324 kB) - 07.10.2019 13:15:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP489_infDokumentace.pdf (118 kB) - 07.10.2019 13:15:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pozděna Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP489_posudek.pdf (6517 kB) - 29.05.2020 14:54:43
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP489_zaveryStan.pdf (203 kB) - 29.05.2020 14:55:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: