Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP504
Název záměru: Modernizace Emulzní a modifikační stanice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínSendražice u Kolína
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 02.08.2021 14:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA CS, a.s.
IČ oznamovatele: 45274924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MZP504_oznameni.zip (135677 kB) - 06.01.2021 10:05:43
Informace o oznámení: MZP504_infOznam.pdf (181 kB) - 06.01.2021 10:05:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2021
Závěry zjišťovacího řízení: MZP504_zjistovaci.pdf (295 kB) - 02.08.2021 14:00:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: