Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK048
Název záměru: Dostavba farmy pro chov prasat Buková
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajJeseníkBernarticeBernartice u Javorníka
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2005 11:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bečičková Tamara S.H.R.
IČ oznamovatele: 18459170
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK048_oznameni.doc (4869 kB) - 05.05.2003 12:49:22
Informace o oznámení: OLK048_infOznam.doc (36 kB) - 05.05.2003 12:49:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK048_zjistovaci.doc (58 kB) - 24.06.2003 11:55:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK048_posudek.pdf (159 kB) - 07.10.2003 14:47:27
Informace o posudku: OLK048_infPosudek.doc (41 kB) - 07.10.2003 14:47:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK048_inf1VP.doc (36 kB) - 21.01.2005 11:23:33
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK048_zapis1VP.doc (27 kB) - 21.01.2005 11:24:38
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK048_zaveryStan.doc (82 kB) - 21.01.2005 11:27:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: