Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK703
Název záměru: Suchá nádrž V Končinách
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovOlšovecOlšovec
Olomoucký krajPřerovStřítež nad LudinouStřítež nad Ludinou
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2016 13:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
IČ oznamovatele: 00301311
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 25.08.2014
Zpracovatel oznámení: Bílek Dalibor RNDr.
Text oznámení záměru: OLK703_oznameni.pdf (3113 kB) - 01.08.2014 15:09:07
Informace o oznámení: OLK703_infOznam.pdf (468 kB) - 01.08.2014 15:09:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OLK703_zjistovaci.pdf (531 kB) - 12.09.2014 10:17:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýPřerovMěstský úřad Hranice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bílek Dalibor RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2016
Text dokumentace: OLK703_dokumentace.pdf (6931 kB) - 08.12.2015 12:26:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK703_infDokumentace.pdf (528 kB) - 08.12.2015 12:26:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2016
Text posudku: OLK703_posudek.zip (1364 kB) - 17.03.2016 09:20:33
Informace o posudku: OLK703_infPosudek.pdf (529 kB) - 17.03.2016 09:20:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK703_zaveryStan.pdf (581 kB) - 30.06.2016 13:22:50
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýPřerovMěstský úřad Hranice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: