Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK819
Název záměru: Rozšíření těžby v DP Ondřejovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajJeseníkZlaté HoryOndřejovice v Jeseníkách
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2019 10:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
IČ oznamovatele: 62360213
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: OLK819_oznameni.zip (33505 kB) - 26.10.2017 10:18:29
Informace o oznámení: OLK819_infOznam.pdf (518 kB) - 26.10.2017 10:18:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OLK819_zjistovaci.7z (1691 kB) - 22.12.2017 10:55:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK819_dokumentace.7z (58173 kB) - 22.06.2018 10:39:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK819_infDokumentace.pdf (295 kB) - 22.06.2018 10:39:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK819_posudek.pdf (2190 kB) - 07.02.2019 15:00:16
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.11.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK819_inf1VP.pdf (530 kB) - 17.11.2018 07:22:33
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK819_zapis1VP.pdf (300 kB) - 07.02.2019 15:01:03
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK819_zaveryStan.zip (1037 kB) - 27.09.2019 10:23:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: