Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK969
Název záměru: Rezidence Goldenstein
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/116;§4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkBrannáBranná u Šumperka
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Oznamovatel: MSB REAL INVEST s.r.o., Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2
IČO oznamovatele: 14273853
Datum a čas posledních úprav: 06.03.2024 10:27
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2024
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti: Králický Sněžník
Dotčené EVL: Netýká se žádné EVL
Text oznámení záměru: OLK969_oznameni.zip (21540 kB) - 17.01.2024 10:09:27
Informace o oznámení: OLK969_infOznam.pdf (187 kB) - 17.01.2024 10:09:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2024
Datum nabytí právní moci: 06.04.2024
Závěry zjišťovacího řízení: OLK969_zjistovaci.pdf (357 kB) - 06.03.2024 10:27:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: