Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1081
Název záměru: Výrobní a skladová hala pro vytlačování plastových desek
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramPříbramPříbram
Středočeský krajPříbramTrhové DušníkyTrhové Dušníky
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2008 11:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Quinn Plastics s.r.o., Obecnická 520, 261 01 Příbram
IČO oznamovatele: 25058703
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1081_oznameni.pdf (8466 kB) - 13.02.2008 09:51:25
Informace o oznámení: OV1081_infOznam.doc (48 kB) - 13.02.2008 09:51:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV1081_zjistovaci.doc (102 kB) - 13.05.2008 10:02:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramMěstský úřad Příbram
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: