Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1124
Název záměru: Výrobní hala BENT CZ s.r.o.
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramPříbramPříbram
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2012 08:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BENT CZ s.r.o., Újezd 30/432, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
IČO oznamovatele: 14800080
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 11.06.2012
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV1124_oznameni.pdf (4180 kB) - 16.05.2012 13:23:02
Informace o oznámení: OV1124_infOznam.pdf (203 kB) - 16.05.2012 13:29:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV1124_zjistovaci.7z (1366 kB) - 02.07.2012 08:52:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1124_infZjistovaci.pdf (104 kB) - 02.07.2012 08:52:10
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramMěstský úřad Příbram
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: