Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1188
Název záměru: Stanovení DP Mlékovice a následné povolení těžby stavebního kamene
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV1188_duvodyUkonceni.pdf (102 kB) - 02.04.2019 13:40:11
Zařazení: I/2.3
Umístění:
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 02.04.2019 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: G E T s.r.o.
IČ oznamovatele: 49702904
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2016
Text dokumentace: OV1188_dokumentace.zip (94953 kB) - 20.10.2016 11:24:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1188_infDokumentace.pdf (274 kB) - 20.10.2016 11:24:36
Vrácení dokumentace: OV1188_vraceni.pdf (230 kB) - 07.02.2017 15:52:46
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Motl Luboš Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: