Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1238
Název záměru: Rozšíření stávající technologie na zpracování polymerů o novou linku SMC
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkMiloviceBenátecká Vrutice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 16.09.2020 11:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BENET AUTOMOTIVE s.r.o.
IČO oznamovatele: 26196891
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 13.08.2020
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: OV1238_oznameni.zip (16955 kB) - 16.09.2020 11:21:13
Informace o oznámení: OV1238_infOznam.zip (282 kB) - 16.09.2020 11:23:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: