Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2074
Název záměru: ZEVO Vráto České Budějovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/54
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 4
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2022 12:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Teplárna České Budějovice, a.s.
IČ oznamovatele: 60826835
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.05.2021
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV2074_oznameni.zip (118755 kB) - 30.03.2021 07:17:11
Informace o oznámení: OV2074_infOznam.pdf (182 kB) - 30.03.2021 11:13:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.06.2021
Závěry zjišťovacího řízení: OV2074_zjistovaci.pdf (279 kB) - 14.06.2021 13:27:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2022
Text dokumentace: OV2074_dokumentace.zip (146703 kB) - 16.12.2021 10:38:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV2074_infDokumentace.pdf (201 kB) - 16.12.2021 13:17:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV2074_posudek.zip (45478 kB) - 29.04.2022 12:58:59
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2022
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV2074_inf1VP.pdf (227 kB) - 08.02.2022 14:09:55
Zápis z 1. veřejného projednání: OV2074_zapis1VP.pdf (2807 kB) - 29.04.2022 12:59:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV2074_zaveryStan.pdf (384 kB) - 29.04.2022 12:59:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: