Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3007
Název záměru: Modernizace trati Rokycany - Plzeň
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyEjpoviceEjpovice
Plzeňský krajRokycanyKlabavaKlabava
Plzeňský krajRokycanyRokycanyRokycany
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2005 14:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České dráhy,a.s., Stavební správa Plzeň
IČ oznamovatele: 48118664
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pondělíček Michael Mgr., Ph. D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV3007_dokumentace.pdf (4435 kB) - 27.10.2004 09:10:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV3007_infDokumentace.doc (43 kB) - 27.10.2004 09:17:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lundáková Ivana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV3007_posudek.doc (370 kB) - 18.02.2005 10:40:37
Informace o posudku: OV3007_infPosudek.doc (43 kB) - 18.02.2005 10:43:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV3007_inf1VP.doc (38 kB) - 09.03.2005 15:18:10
Zápis z 1. veřejného projednání: OV3007_zapis1VP.doc (37 kB) - 04.04.2005 11:39:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV3007_zaveryStan.doc (120 kB) - 18.04.2005 13:32:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: