Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Pondělíček Michael Mgr., Ph. D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
44515/ENV/06; 50235/ENV/11; 6893/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5786/920/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Vysoká škola regionálního rozvoje
Zaměstnavatel - ulice: Žalanského 68
Zaměstnavatel - mesto: Praha 17
Zaměstnavatel - PSČ: 105 00
Zaměstnavatel - telefon: 602 268 908
Bydliště - ulice: Plzeňská 659/70
Bydliště - město: Beroun
Bydliště - PSČ: 266 01
Bydliště - telefon: 602 268 908
Email: mpondelicek@gmail.com
Poznámka: ochrana přírody, ochrana krajiny, dopravní stavby, environmentalistika, turismus
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: