Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA021
Název záměru: Dočasné parkoviště Štěpařská, k.ú. Hlubočepy
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA021_duvodyUkonceni.pdf (133 kB) - 24.10.2007 13:59:18
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHlubočepy
Poznámka: Dočasné parkoviště Štěpařská
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2007 14:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: 1. Barrandovská s.r.o., Na Vinici 210, Chocerady, 257 24
IČ oznamovatele: 26723778
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA021_oznameni.pdf (387 kB) - 09.10.2002 14:40:42
Informace o oznámení: PHA021_infOznam.pdf (213 kB) - 09.10.2002 14:40:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA021_zjistovaci.pdf (4699 kB) - 25.11.2002 13:46:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA021_dokumentace.pdf (542 kB) - 05.03.2003 12:34:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA021_infDokumentace.pdf (119 kB) - 10.03.2003 08:08:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pondělíček Michael Mgr., Ph. D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA021_posudek.doc (305 kB) - 04.09.2003 09:50:32
Informace o posudku: PHA021_infPosudek.pdf (189 kB) - 04.09.2003 09:59:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA021_inf1VP.pdf (237 kB) - 22.09.2003 12:58:37
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA021_zapis1VP.pdf (6302 kB) - 29.10.2003 16:58:43
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: