Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK233
Název záměru: Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK a Uzel Plzeň
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBolevec
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBožkov
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBručná
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňDoubravka
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňDoudlevce
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňHradiště u Plzně
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňKoterov
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňLobzy
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň 4
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňSkvrňany
Plzeňský krajPlzeň-severVejprniceVejprnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.02.2019 11:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SŽDC, s.o., Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pondělíček Michael Mgr., Ph. D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK233_oznameni.pdf (14898 kB) - 14.06.2006 09:27:19
Informace o oznámení: PLK233_infOznam.doc (55 kB) - 14.06.2006 12:21:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK233_zjistovaci.zip (897 kB) - 09.08.2006 13:43:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoDrážní úřad - pracoviště Plzeň
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 1
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 3
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 4
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 5-Křimice
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 7-Radčice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pondělíček Michael Mgr., Ph. D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK233_dokumentace.pdf (21611 kB) - 09.01.2007 14:05:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK233_infDokumentace.doc (55 kB) - 09.01.2007 14:31:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK233_posudek.pdf (10035 kB) - 18.07.2007 12:43:44
Informace o posudku: PLK233_infPosudek.doc (52 kB) - 18.07.2007 12:50:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK233_inf1VP.doc (51 kB) - 15.08.2007 11:25:12
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK233_zapis1VP.doc (33 kB) - 02.10.2007 13:00:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK233_zaveryStan.zip (395 kB) - 04.01.2017 09:29:23
Prodloužení stanoviska: PLK233_prodlouzeniStan.docx (45 kB) - 04.02.2019 11:47:02
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoDrážní úřad - pracoviště Plzeň
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: