Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3009
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Luženice pro dobývání výhradního ložiska cihlářských surovin
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceLuženičkyLuženičky
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2005 12:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České cihelny s.r.o., Stod
IČO oznamovatele: 18230385
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Morvicová Ludmila RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV3009_oznameni.doc (40 kB) - 08.04.2005 11:35:50
Informace o oznámení: OV3009_infOznam.doc (1457 kB) - 08.04.2005 11:44:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV3009_zjistovaci.doc (36 kB) - 26.05.2005 11:40:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Blažíčková Helena Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV3009_posudek.pdf (816 kB) - 04.08.2005 11:26:24
Informace o posudku: OV3009_infPosudek.doc (41 kB) - 04.08.2005 11:22:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV3009_inf1VP.doc (41 kB) - 02.09.2005 09:10:52
Zápis z 1. veřejného projednání: OV3009_zapis1VP.doc (36 kB) - 20.09.2005 13:43:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV3009_zaveryStan.doc (70 kB) - 20.10.2005 11:41:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: