Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4020
Název záměru: Sběr, skladování a úprava kovového šrotu drcením - Lovosice (pův. název TSR CR s.r.o.- výkup a sběr kovových odpadů vč. úpravy autovraků.... )
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceProsmyky
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2006 07:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TSR CZECH REPUBLIC s.r.o., Vážní 957, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 40614875
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Finfrlová Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4020_oznameni.doc (3697 kB) - 01.06.2004 11:06:03
Informace o oznámení: OV4020_infOznam.doc (38 kB) - 01.06.2004 11:06:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4020_zjistovaci.doc (52 kB) - 13.07.2004 07:12:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4020_dokumentace.doc (475 kB) - 09.05.2005 14:51:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4020_infDokumentace.doc (40 kB) - 10.05.2005 07:11:39
Vrácení dokumentace: OV4020_vraceni.doc (47 kB) - 09.05.2005 15:11:09
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4020_posudek.pdf (427 kB) - 25.11.2005 10:24:29
Informace o posudku: OV4020_infPosudek.doc (38 kB) - 25.11.2005 10:24:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4020_inf1VP.doc (32 kB) - 27.12.2005 11:52:44
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4020_zapis1VP.doc (50 kB) - 20.01.2006 11:17:23
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4020_zaveryStan.doc (213 kB) - 20.02.2006 07:34:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: