Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4072
Název záměru: Změna Zvláštního dobývacího prostoru (ZvlDP) Krásno I a těžba
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovKrásnoKrásno nad Teplou
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Oznamovatel: KMK GRANIT a.s., Jelínkova 1868, 356 05 Sokolov
IČO oznamovatele: 46884556
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2009 10:20
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Krásenské rašeliniště
Text oznámení záměru: OV4072_oznameni.pdf (906 kB) - 23.01.2008 11:48:58
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV4072_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (16028 kB) - 23.01.2008 11:58:09
Informace o oznámení: OV4072_infOznam.doc (38 kB) - 23.01.2008 11:49:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV4072_zjistovaci.doc (38 kB) - 06.03.2008 13:03:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4072_dokumentace.pdf (4526 kB) - 07.05.2008 12:59:46
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4072_infDokumentace.doc (40 kB) - 07.05.2008 12:59:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4072_posudek.pdf (3942 kB) - 23.10.2008 09:05:56
Informace o posudku: OV4072_infPosudek.doc (41 kB) - 23.10.2008 09:05:57
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4072_inf1VP.doc (33 kB) - 24.11.2008 07:48:52
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4072_zapis1VP.doc (54 kB) - 15.01.2009 07:53:11
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4072_zaveryStan.PDF (766 kB) - 27.01.2009 10:19:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: