Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4111
Název záměru: Chomutov II - výroba polystyrénových desek na p.č. 4220/6
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovChomutovChomutov II
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2014 09:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Terman - Janoušek, spol. s.r.o., Luční 4779, 430 01 Chomutov
IČ oznamovatele: 27269914
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: OV4111_oznameni.doc (10805 kB) - 08.03.2013 10:13:14
Informace o oznámení: OV4111_infOznam.doc (60 kB) - 03.04.2013 08:54:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV4111_zjistovaci.rar (984 kB) - 09.12.2013 09:33:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4111_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 21.05.2013 09:43:42
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 13.01.2014
Text dokumentace: OV4111_dokumentace.pdf (8984 kB) - 18.12.2013 13:24:10
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV4111_prepracovana.zip (5962 kB) - 12.05.2014 09:55:48
Informace o dokumentaci: OV4111_infDokumentace.doc (63 kB) - 18.12.2013 13:25:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4111_posudek.pdf (5188 kB) - 07.05.2014 09:28:41
Informace o posudku: OV4111_infPosudek.doc (64 kB) - 12.05.2014 09:56:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4111_inf1VP.pdf (29 kB) - 26.06.2014 08:39:26
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4111_zapis1VP.pdf (46 kB) - 26.06.2014 08:39:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4111_zaveryStan.pdf (333 kB) - 10.09.2014 09:05:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: