Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4186
Název záměru: DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o. Rozšíření výrobní kapacity
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceKrupkaBohosudov
Ústecký krajTepliceKrupkaKrupka
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2019 11:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o., Alejní 630, 417 42 Krupka
IČ oznamovatele: 25496948
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 31.03.2019
Zpracovatel oznámení: Ondrůšek Tomáš Mgr.
Text oznámení záměru: OV4186_oznameni.zip (10608 kB) - 18.02.2019 14:56:47
Informace o oznámení: OV4186_infOznam.pdf (86 kB) - 21.02.2019 08:05:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV4186_zjistovaci.zip (834 kB) - 09.05.2019 11:54:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: