Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4187
Název záměru: Pokračování hornické činnosti v DP Straškov - rozšíření těžby
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceStraškov-VodochodyStraškov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2019 12:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 - Čakovice
IČ oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4187_dokumentace.zip (73556 kB) - 23.04.2019 10:40:38
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4187_infDokumentace.pdf (81 kB) - 26.04.2019 08:33:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bílek Dalibor RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4187_posudek.pdf (1492 kB) - 01.11.2019 12:44:27
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4187_zaveryStan.pdf (165 kB) - 01.11.2019 12:46:13
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: