Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4202
Název záměru: Těžba štěrkopísku v dobývacím prostoru Račice II
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení:
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceBechlínPředonín
Ústecký krajLitoměřiceRačiceRačice u Štětí
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2020 10:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CEMEX Czech Republic, s.r.o., Laurinova 2800/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO oznamovatele: 27892638
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 26.06.2020
Text dokumentace: OV4202_dokumentace.pdf (3830 kB) - 21.05.2020 11:24:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Př_1_Akustická studie
OV4202_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (5279 kB) - 21.05.2020 11:24:25
Př_2_Rozptylová studie
OV4202_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (15184 kB) - 21.05.2020 11:25:01
Př_3_HIA
OV4202_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (1526 kB) - 21.05.2020 11:25:22
Př_4_Přírodovědný průzkum
OV4202_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (3390 kB) - 21.05.2020 11:25:35
Př_5_Hodnocení vlivu na les
OV4202_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (1645 kB) - 21.05.2020 11:25:45
Př_6_Hydrogeologické posouzení
OV4202_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1235 kB) - 21.05.2020 11:25:57
Informace o dokumentaci: OV4202_infDokumentace.pdf (82 kB) - 27.05.2020 10:37:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bílek Dalibor RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: