Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5050
Název záměru: Výroba autopříslušenství - technologie vypěňování polyuretanu necetec Automotive s.r.o. U Obecního lesa 2988 Česká Lípa
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaČeská Lípa
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2012 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: nectec Automotive s.r.o., U Obecního lesa 2988, Česká Lípa
IČO oznamovatele: 27315735
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 06.09.2012
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: OV5050_oznameni.pdf (1307 kB) - 13.08.2012 13:53:38
Informace o oznámení: OV5050_infOznam.pdf (54 kB) - 13.08.2012 15:36:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV5050_zjistovaci.zip (869 kB) - 19.10.2012 08:57:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5050_infZjistovaci.pdf (100 kB) - 19.10.2012 08:57:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: