Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5060
Název záměru: Navýšení produkce PUR a stáčecí místo hořlavých kapalin, Grammer Automotive CZ s.r.o., U Obecního lesa 2988, Česká Lípa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaČeská Lípa
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2014 12:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Grammer Automotive CZ, s.r.o., U Obecního lesa 2988, 470 01 Česká Lípa
IČO oznamovatele: 27315835
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: OV5060_oznameni.pdf (8006 kB) - 03.04.2014 15:11:18
Informace o oznámení: OV5060_infOznam.pdf (62 kB) - 14.04.2014 13:10:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV5060_zjistovaci.zip (1756 kB) - 27.06.2014 12:25:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5060_infZjistovaci.pdf (149 kB) - 27.06.2014 12:25:39
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznamovatel nedoručil včas potřebný počet výtisků oznámení, proto se zjišťovací řízení prodloužilo