Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5062
Název záměru: Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4;II/10.4;II/10.6;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyTurnovDaliměřice
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 28.12.2020 09:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KAMAX s.r.o., Nudvojovická 1474, 511 01 Turnov
IČ oznamovatele: 47455705
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýSemilyMěstský úřad Turnov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.10.2014
Text dokumentace: OV5062_dokumentace.pdf (14153 kB) - 16.09.2014 13:27:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: rozptylová studie
OV5062_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1345 kB) - 06.10.2014 16:26:08
hluková studie
OV5062_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (1751 kB) - 06.10.2014 16:26:44
zdravotní rizika
OV5062_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (2160 kB) - 06.10.2014 16:27:27
hodnocení zdrav. rizik 2
OV5062_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (384 kB) - 06.10.2014 16:28:14
Informace o dokumentaci: OV5062_infDokumentace.pdf (175 kB) - 22.09.2014 11:53:23
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lundáková Ivana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2015
Text posudku: OV5062_posudek.zip (8890 kB) - 01.04.2015 10:32:01
Informace o posudku: OV5062_infPosudek.pdf (30 kB) - 18.03.2015 10:16:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV5062_inf1VP.pdf (64 kB) - 02.04.2015 09:38:27
Zápis z 1. veřejného projednání: OV5062_zapis1VP.pdf (333 kB) - 28.12.2020 09:00:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV5062_zaveryStan.pdf (166 kB) - 22.06.2015 09:15:13
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýSemilyMěstský úřad Turnov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznámení nabylo předloženo, byla předložena dokumentace