Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6053
Název záměru: Pec pod Sněžkou - Malá pláň - bytové domy, fitcentrum, kavárna
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovPec pod SněžkouPec pod Sněžkou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Oznamovatel: BAU-INVEST Pec pod Sněžkou, s.r.o., E.Krásnohorské 10/2, 118 00 Praha
IČO oznamovatele: 27212122
Datum a čas posledních úprav: 02.06.2008 14:20
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: OV6053_oznameni.doc (5093 kB) - 20.04.2007 06:38:03
Informace o oznámení: OV6053_infOznam.pdf (178 kB) - 20.04.2007 06:38:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6053_zjistovaci.pdf (195 kB) - 22.05.2007 08:32:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6053_dokumentace.pdf (10839 kB) - 09.11.2007 11:46:38
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6053_infDokumentace.pdf (179 kB) - 09.11.2007 11:16:38
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace: OV6053_vraceni.pdf (144 kB) - 09.01.2008 06:43:23
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6053_posudek.pdf (420 kB) - 02.04.2008 10:26:37
Informace o posudku: OV6053_infPosudek.pdf (179 kB) - 02.04.2008 10:26:48
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6053_inf1VP.pdf (179 kB) - 21.04.2008 06:39:59
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6053_zapis1VP.pdf (139 kB) - 02.06.2008 13:18:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen
Text stanoviska: OV6053_zaveryStan.pdf (278 kB) - 02.06.2008 13:19:43
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýTrutnovMěstský úřad Pec pod Sněžkou
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: