Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6114
Název záměru: Rozšíření výroby, Saar Gummi Czech s.r.o., závod Stolín 105, Červený Kostelec
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodČervený KostelecStolín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 11.01.2011 08:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod
IČ oznamovatele: 25260341
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV6114_oznameni.pdf (1935 kB) - 12.03.2010 06:21:46
Informace o oznámení: OV6114_infOznam.pdf (94 kB) - 12.03.2010 06:21:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6114_zjistovaci.pdf (118 kB) - 08.04.2010 07:33:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6114_dokumentace.pdf (1927 kB) - 04.06.2010 06:47:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6114_infDokumentace.pdf (124 kB) - 04.06.2010 06:47:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6114_posudek.pdf (626 kB) - 11.10.2010 05:14:45
Informace o posudku: OV6114_infPosudek.pdf (116 kB) - 11.10.2010 05:09:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6114_inf1VP.pdf (151 kB) - 02.11.2010 08:26:34
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6114_zapis1VP.pdf (91 kB) - 02.12.2010 06:17:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6114_zaveryStan.pdf (174 kB) - 11.01.2011 08:19:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: