Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6124
Název záměru: Dobývací prostor Dolní Olešnice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovDolní OlešniceDolní Olešnice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2014 10:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Granát, družstvo umělecké výroby, Výšinka 1409, 511 14 Turnov
IČ oznamovatele: 00030091
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: OV6124_oznameni.pdf (3065 kB) - 04.03.2011 06:01:35
Informace o oznámení: OV6124_infOznam.pdf (109 kB) - 04.03.2011 06:01:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6124_zjistovaci.pdf (151 kB) - 05.04.2011 05:57:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Růžička Jaroslav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2013
Text dokumentace: OV6124_dokumentace.pdf (3190 kB) - 14.06.2011 05:21:07
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV6124_prepracovana.pdf (890 kB) - 29.07.2013 10:21:19
OV6124_prepracovana.zip (15045 kB) - 12.02.2014 08:08:00
Informace o dokumentaci: OV6124_infDokumentace.pdf (80 kB) - 12.02.2014 08:08:00
Vrácení dokumentace: OV6124_vraceni.pdf (99 kB) - 25.07.2011 06:11:38
OV6124_vraceni.pdf (93 kB) - 12.02.2014 08:08:00
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 02.07.2014
Text posudku: OV6124_posudek.pdf (876 kB) - 28.05.2014 08:30:04
Informace o posudku: OV6124_infPosudek.pdf (80 kB) - 28.05.2014 08:30:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6124_inf1VP.pdf (178 kB) - 16.06.2014 09:05:30
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6124_zapis1VP.pdf (96 kB) - 22.08.2014 09:14:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6124_zaveryStan.pdf (331 kB) - 01.09.2014 10:13:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: