Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7123
Název záměru: Rozšíření práškové lakovny o II. linku
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoAdamovAdamov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2018 09:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Eden Europe s.r.o., Náměstí Práce 483/1, 679 04 Adamov
IČ oznamovatele: 26159716
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.07.2014
Zpracovatel oznámení: Vondráček Ladislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7123_oznameni.pdf (10968 kB) - 13.06.2014 10:40:36
Informace o oznámení: OV7123_infOznam.PDF (92 kB) - 13.06.2014 10:40:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV7123_zjistovaci.zip (1729 kB) - 11.07.2014 10:40:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV7123_infZjistovaci.PDF (77 kB) - 11.07.2014 11:12:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Postbiegl Stanislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 16.11.2014
Text posudku: OV7123_posudek.pdf (5446 kB) - 14.10.2014 10:48:01
Informace o posudku: OV7123_infPosudek.PDF (76 kB) - 14.10.2014 10:48:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV7123_inf1VP.PDF (74 kB) - 03.11.2014 09:48:47
Zápis z 1. veřejného projednání: OV7123_zapis1VP.PDF (477 kB) - 26.11.2014 08:30:29
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7123_zaveryStan.zip (546 kB) - 12.01.2018 09:48:22
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: