Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7150
Název záměru: Výrobní linka SMART L-11
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoZnojmoPřímětice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2016 12:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PEGAS NONWOVENS s.r.o., Přímětická 3623/86, 669 04 Znojmo
IČ oznamovatele: 25478478
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2016
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7150_oznameni.zip (11486 kB) - 02.08.2016 10:09:53
Informace o oznámení: OV7150_infOznam.pdf (188 kB) - 02.08.2016 10:09:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2016
Datum nabytí právní moci: 13.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV7150_zjistovaci.pdf (426 kB) - 06.09.2016 12:20:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: