Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7193
Název záměru: Rekonstrukce ŽST Kyjov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínKyjovBohuslavice u Kyjova
Jihomoravský krajHodonínKyjovBoršov u Kyjova
Jihomoravský krajHodonínKyjovKyjov
Jihomoravský krajHodonínKyjovNětčice u Kyjova
Jihomoravský krajVyškovNemoticeNemotice
Jihomoravský krajVyškovSnovídkySnovídky
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2019 15:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 05.09.2019
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7193_oznameni.zip (68611 kB) - 01.08.2019 11:10:54
Informace o oznámení: OV7193_infOznam.pdf (272 kB) - 01.08.2019 11:10:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2019
Datum nabytí právní moci: 09.11.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV7193_zjistovaci.pdf (297 kB) - 10.09.2019 15:08:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: