Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8009
Název záměru: Autovrakoviště a výkupna druhotných surovin
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěUherský BrodUherský Brod
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2003 10:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vladimír Goleš, Močidla 2161, Uherský Brod
IČO oznamovatele: 69669163
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Novák Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8009_oznameni.doc (44 kB) - 19.01.2005 17:02:52
Informace o oznámení: OV8009_infOznam.doc (25 kB) - 28.03.2003 10:11:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8009_zjistovaci.doc (199 kB) - 09.05.2003 07:05:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Novák Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8009_dokumentace.doc (302 kB) - 17.07.2003 06:25:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8009_posudek.doc (126 kB) - 17.07.2003 06:30:05
Informace o posudku: OV8009_infPosudek.doc (28 kB) - 07.08.2003 08:55:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8009_inf1VP.doc (28 kB) - 07.08.2003 09:31:45
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8009_zapis1VP.doc (35 kB) - 22.08.2003 05:50:11
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8009_zaveryStan.doc (79 kB) - 23.10.2003 09:41:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: