Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8084
Název záměru: Výrobna S2 kyseliny sírové
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPřerovPřerov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2008 12:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PRECHEZA a.s., Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 750 62 Přerov
IČ oznamovatele: 26872307
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýPřerovMagistrát města Přerova
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Valíček Svatopluk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8084_dokumentace.doc (2488 kB) - 16.07.2008 07:52:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8084_infDokumentace.doc (56 kB) - 16.07.2008 09:15:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8084_posudek.pdf (9368 kB) - 22.09.2008 08:48:58
Informace o posudku: OV8084_infPosudek.PDF (153 kB) - 22.09.2008 13:32:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8084_zaveryStan.PDF (785 kB) - 10.12.2008 12:25:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: