Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8150
Název záměru: Pokračování těžby cementářských surovin v lomech Hranice a Černotín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovHraniceHranice
Olomoucký krajPřerovČernotínHluzov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2015 08:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cement Hranice, a. s.
IČ oznamovatele: 15504077
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.10.2013
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8150_oznameni.zip (40751 kB) - 10.09.2013 07:53:02
Informace o oznámení: OV8150_infOznam.PDF (242 kB) - 10.09.2013 07:51:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV8150_zjistovaci.zip (1528 kB) - 02.12.2013 11:31:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV8150_infZjistovaci.pdf (99 kB) - 06.12.2013 13:12:18
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.03.2015
Text dokumentace: OV8150_dokumentace.zip (147703 kB) - 11.02.2015 14:59:46
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV8150_prepracovana.zip (3153 kB) - 16.07.2015 07:40:02
Informace o dokumentaci: OV8150_infDokumentace.PDF (231 kB) - 11.02.2015 15:00:23
Vrácení dokumentace: OV8150_vraceni.zip (5635 kB) - 13.04.2015 15:18:14
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 17.08.2015
Text posudku: OV8150_posudek.pdf (50720 kB) - 16.07.2015 10:51:18
Informace o posudku: OV8150_infPosudek.pdf (141 kB) - 16.07.2015 10:48:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8150_inf1VP.pdf (201 kB) - 05.08.2015 09:03:12
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8150_zapis1VP.pdf (263 kB) - 08.09.2015 08:05:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8150_zaveryStan.zip (6293 kB) - 08.09.2015 07:39:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Část mapových podkladů je z kapacitních důvodů součástí pouze tištěné podoby oznámení. Jedná se o přehlednou situaci - lom Hranice a lom Černotín, výřez mapy územního plánu obce Černotín a mapu parcel obou lomů.