Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8204
Název záměru: Povrchová úprava plastových fólií b. 310 Chropyně
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/4.4;§4 odst. 1 písm. a
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížChropyněChropyně
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2017 17:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Fatra, a.s., Třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
IČO oznamovatele: 27465021
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Skoumal Zdeněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2016
Text dokumentace: OV8204_dokumentace.zip (5537 kB) - 22.08.2016 07:08:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8204_infDokumentace.pdf (123 kB) - 22.08.2016 09:11:23
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Gresl Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2017
Text posudku: OV8204_posudek.pdf (4445 kB) - 14.12.2016 09:30:21
Informace o posudku: OV8204_infPosudek.pdf (212 kB) - 15.12.2016 08:08:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8204_zaveryStan.zip (925 kB) - 03.02.2017 17:14:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: