Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9171
Název záměru: Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., 2016
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekNižní LhotyNižní Lhoty
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekNošoviceNošovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2016 15:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Hyundai 700 /1, 739 51 Nižší Lhoty
IČ oznamovatele: 27777303
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 24.06.2016
Text dokumentace: OV9171_dokumentace.zip (36924 kB) - 24.05.2016 11:41:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9171_infDokumentace.pdf (144 kB) - 24.05.2016 11:49:11
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.09.2016
Text posudku: OV9171_posudek.ZIP (3598 kB) - 09.08.2016 10:40:20
Informace o posudku: OV9171_infPosudek.pdf (161 kB) - 09.08.2016 10:35:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9171_zaveryStan.pdf (324 kB) - 15.11.2016 15:10:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: