Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9206
Název záměru: Zařízení na ekologickou transformaci komunálního a jiného typu odpadu na produkty k následnému materiálovému či energetickému využití na bázi technologie plazmového zplyňování společnosti Westinghouse Plasma Corp. v lokalitě skládky Horní Benešov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: I/53;I/54
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálHorní BenešovHorní Benešov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2019 08:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SMOLO a.s.
IČO oznamovatele: 04086406
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 25.03.2019
Zpracovatel oznámení: Kašpar Alan Mgr.
Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV9206_oznameni.zip (46109 kB) - 20.02.2019 13:11:52
Informace o oznámení: OV9206_infOznam.pdf (106 kB) - 20.02.2019 13:11:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV9206_zjistovaci.zip (3439 kB) - 04.04.2019 08:56:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznámení záměru bylo zpracováno autorizovanými osobami dle § 19 zákona Mgr. Alanem Kašparem a RNDr. Věrou Tížkovou.