Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK350
Název záměru: Výstavba, stavební úpravy a doprovodné objekty přírodního koupaliště Lanškroun
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíLanškrounDolní Třešňovec
Pardubický krajÚstí nad OrlicíLanškrounLanškroun
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2008 11:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Lanškroun, náměstí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
IČO oznamovatele: 00279102
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marek Jiří Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK350_oznameni.pdf (15978 kB) - 30.04.2008 13:06:31
Informace o oznámení: PAK350_infOznam.doc (67 kB) - 30.04.2008 13:06:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK350_zjistovaci.doc (103 kB) - 08.09.2008 15:18:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Lanškroun
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: